: ХЂ Ф± Х… Х€ Х� : 744 0 .
:

- !
https://img12.postila.ru/resize?w=318&src=%2Fdata%2Fdb%2F86%2F4e%2F01%2Fdb864e01693181e...
- ! , , . ...
jarshakyan | | 0 | 27 |  : 0 0

Շնորհավո&...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/245758/245758_original.jpg
Շնորհավոր Հունիսի 1 -Congratulations on June 1...
jarshakyan | | 0 | 32 |  : 0 0


http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/281356/281356_original.jpg
, , , - (- , )....
jarshakyan | | 0 | 29 |  : 0 0

ԱՆԻ-Ախուր...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/326136/326136_original.jpg
Ե՞րբ ենք կրկին վերանորոգելու...
jarshakyan | | 0 | 36 |  : 0 0

ԵՐԱԶԻՍ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/360972/360972_original.jpg
Երազիս մեջ այսօր քեզ հետ էի նորից,...
jarshakyan | | 0 | 28 |  : 0 0

Վահրամաշ&...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/378020/378020_800.jpg
Երբեմն էլ Սուրբ Աստվածածին կամ...
jarshakyan | | 0 | 28 |  : 0 0

Շնորհավո&...
http://https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/117770286_200177283328936...
Երուսաղեմի Սուրբ Աստվածածնի...
jarshakyan | | 0 | 17 |  : 0 0

Վասպուրա&...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/411053/411053_original.jpg
Վասպուրական թագավորության...
jarshakyan | | 0 | 5 |  : 0 0

Քրիստոսն...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/422023/422023_original.jpg
Հավիտենական կյանք տվող խոսքերը...
jarshakyan | | 0 | 6 |  : 0 0

Առակ Մոր...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/150361/150361_original.jpg
Հոյակապ առակ մարդու մասին, ով...
jarshakyan | | 0 | 35 |  : 0 0

 
 
  ?
 
1507879
3
861357
58078
2
 
01.11.12 . - - 2012
. .
»
27.02.12
, . .
»
19.01.11 . -...
zakladok.net, - .net
»
azs
 
 
 
 
 
Copyright .. ..
www.zakladok.net


Thumbnails provided by pagepeeker.com