: ХЂ Ф± Х… Х€ Х� : 744 0 .
:

Իհարկե,առ...
http://https://content.foto.my.mail.ru/mail/jarshakyan/_mypagephoto/h-4484.jpg
Իհարկե,առանց ծաղիկների էլ ես...
jarshakyan | | 0 | 17 |  : 0 0


http://https://66.media.tumblr.com/d697c789a778ce11f9a7bf9c4870dc87/2438631365ba2818-5c...
Մարտիրոս Սարյան(1880-1972),Բջնի ամրոց-Սբ....
jarshakyan | | 0 | 26 |  : 0 0

Ցեղասպան&...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/189507/189507_original.jpg
Առանց հայրենիքի մարդը չի կարող...
jarshakyan | | 0 | 29 |  : 0 0

Վահագն...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/178983/178983_original.jpg
ԱՆԱՆՁՆՈԻԹՅՈԻՆ Լռեր խռովքն այս,...
jarshakyan | | 0 | 14 |  : 0 0

Կոմիտասի...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/174722/174722_original.jpg
Ապագա մեծագույն հայ երգահան...
jarshakyan | | 0 | 13 |  : 0 0

...Ես ուր,...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/193483/193483_original.jpg
...Ես ուր, Օսմանեան փարլամէնթի...
jarshakyan | | 0 | 25 |  : 0 0

ԱԽ ՄԵԳ ԷԼ...
http://img3.vkrugudruzei.ru/images/184/579/40/20c022d31d1842db93636e4e37250b12_big.jpg
Ասում են` Դրոյի վերջին խոսքերը...
jarshakyan | | 0 | 25 |  : 0 0

ՏԱԹԵՎԻ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/219934/219934_original.jpg
 Տաթևի վանքը հիմնադրվել է 4...
jarshakyan | | 0 | 30 |  : 0 0

ՀԱՅՈՑ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/230328/230328_original.jpg
Մեսրոպ Մաշտոցն ասաց՝ որդիս, Էլ...
jarshakyan | | 0 | 31 |  : 0 0

Կոչումը...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/236755/236755_original.jpg
Քանի որ հայ ծնած եմ, ժամանակ...
jarshakyan | | 0 | 24 |  : 0 0

 
 
  ?
 
1507551
11
860972
57983
1
 
01.11.12 . - - 2012
. .
»
27.02.12
, . .
»
19.01.11 . -...
zakladok.net, - .net
»
azs
 
 
 
 
 
Copyright .. ..
www.zakladok.net


Thumbnails provided by pagepeeker.com