: ХЂ Ф± Х… Х€ Х� : 744 0 .
:

Ժայռեր
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/239827/239827_original.jpg
Ժայռեր Հին Խնձորեսկում Ancient rocks Khndzoresk
jarshakyan | | 0 | 29 |  : 0 0

Ինչ հզոր...
http://https://img14.postila.ru/resize?w=480&src=%2Fdata%2Fba%2F93%2F35%2F0e%2Fba93350e...
Խնդրեք և կտրուի ձեզ. որոնեցէք և...
jarshakyan | | 0 | 26 |  : 0 0

Armenian lady
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/268106/268106_original.jpg
Armenian lady from Akhaltsikh, 1892 , 1892 .
jarshakyan | | 0 | 33 |  : 0 0

Հայկական...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/273141/273141_original.jpg
Հայկական դրոշի էվոլյուցիան ...
jarshakyan | | 0 | 22 |  : 0 0

Չքնաղ իմ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/296404/296404_original.jpg
Բարի առավոտ... Աստծոյ բարին...
jarshakyan | | 0 | 36 |  : 0 0

Եղիշե...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/320502/320502_original.jpg
Հարդագողի ճամփորդներ ենք մենք...
jarshakyan | | 0 | 29 |  : 0 0

ՄՈՒՍԱ ԼԵՌ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/338314/338314_original.jpg
Մուսա լեռ (թուրք.՝ Musa Dağı, Մտքի լեռ),...
jarshakyan | | 0 | 19 |  : 0 0

ԵՒ ԵՐԹԸ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/345977/345977_original.jpg
Մենակ ենք և պետք է ապավինենք...
jarshakyan | | 0 | 31 |  : 0 0

Երկար...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/355943/355943_original.jpg
Բարի առավոտ, բարի առավոտ, - Ասում...
jarshakyan | | 0 | 25 |  : 0 0

Ազգային...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/378879/378879_original.jpg
Ազգային խնջույք Սուրբ Կարապետ...
jarshakyan | | 0 | 32 |  : 0 0

 
 
  ?
 
1507879
3
861357
58078
2
 
01.11.12 . - - 2012
. .
»
27.02.12
, . .
»
19.01.11 . -...
zakladok.net, - .net
»
azs
 
 
 
 
 
Copyright .. ..
www.zakladok.net


Thumbnails provided by pagepeeker.com