: ХЂ Ф± Х… Х€ Х� : 744 0 .
:

ՍԱ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/208142/208142_original.jpg
Սա՛ Հայաստան է և վերջ:Ո՛չ ոք չի...
jarshakyan | | 0 | 12 |  : 0 0

ՀԱՄԱԵՎՐՈ&...
http://https://cdn.simplesite.com/i/40/d5/283163833256957248/i283163839625129311._szw48...
1915-ի Վանի հերոսամարտի...
jarshakyan | | 0 | 31 |  : 0 0

Վահան...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/151796/151796_original.jpg
Իմ սրտիս մեջ բյուրեղ կանթեղ,...
jarshakyan | | 0 | 47 |  : 0 0

Այսօր մեծ...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/159197/159197_original.jpg
Գրել անկեղծ ու կենդանի լեզվով՝...
jarshakyan | | 0 | 41 |  : 0 0

🔴...
https://scontent.fevn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/87384722_1828003470666298_7372918362722...
Հայաստանի Առաջին...
jarshakyan | | 0 | 42 |  : 0 0

Մեծությո&...
http://https://cdn.simplesite.com/i/40/d5/283163833256957248/i283163839625962110._szw48...
Ավետիք Իսահակյանի վեջին...
jarshakyan | | 0 | 30 |  : 0 0

Արեւմտահ&...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/228641/228641_original.jpg
ԿԱՍԿԱԾՍ (Ռուբէն Զարդարեան)...
jarshakyan | | 0 | 35 |  : 0 0

Այնտեղ,...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/234302/234302_original.jpg
Աչքի ընկնելով իր տոկունությամբ,...
jarshakyan | | 0 | 37 |  : 0 0

:❤ Բարի...
http://https://img11.postila.ru/resize?w=570&src=%2Fdata%2F4a%2Fa2%2Fc6%2Fa1%2F4aa2c6a1...
Ըստ իս՝ գեղեցիկը զգում ես հոգով,...
jarshakyan | | 0 | 39 |  : 0 0

Առաջին...
http://https://ic.pics.livejournal.com/janetarshakyan/84677051/244273/244273_original.jpg
Առաջին հանրապետության բանակի...
jarshakyan | | 0 | 37 |  : 0 0

 
 
  ?
 
1507879
3
861357
58078
2
 
01.11.12 . - - 2012
. .
»
27.02.12
, . .
»
19.01.11 . -...
zakladok.net, - .net
»
azs
 
 
 
 
 
Copyright .. ..
www.zakladok.net


Thumbnails provided by pagepeeker.com